Rådgivning

Skylder du penge til Gældsstyrelsen så husk dit rentefradrag

Mange, som skylder penge til Gældsstyrelsen, får ikke det rentefradrag, som de er berettiget til, når de afbetaler på gælden, og det skyldes, at de fleste ikke ved, at de selv skal indberette det til SKAT.

Renterne af den gæld, som man har til det offentlige, og som er til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, kaldes inddrivelsesrenter og er i modsætning til almindelige opkrævningsrenter fradragsberettigede. Ved udgangen af 2018 var der ubetalte inddrivelsesrenter for omtrent 19 mia. kr.

Fradragsretten indtræder oftest først, når gælden betales på grund af en særregel om, at renteudgifterne først kan fratrækkes, når de betales, hvis der er renteudgifter, som ikke er blevet betalt for et tidligere år for samme fordring. Dette gør sig ofte gældende ved gæld til det offentlige.

Almindelige renteudgifter bliver på forhånd skrevet ind i borgerens årsopgørelse, uden at borgeren skal foretage sig noget, mens borgeren selv skal indberette beløbet i årsopgørelsen for at få fradrag for betalte inddrivelsesrenter. Det er her, at det går galt for mange, da de simpelthen ikke er klar over, at det er deres eget ansvar at sørge for, at beløbet bliver skrevet ind i årsopgørelsen. Gældsstyrelsen giver besked til SKAT om tilskrevne renter, men dette får en særlig markering, hvis der skyldes renter for tidligere år. Det er grundet denne markering, at renterne ikke bliver skrevet ind i årsopgørelsen på forhånd. Derfor er det vigtigt at både privatpersoner og virksomheder sørger for at indberette betalte inddrivelsesrenter til SKAT, så at man ikke går glip af rentefradraget.