Budget og Regnskab

Ved at lade PlusRevision gå ind og styre dit budget og regnskab bliver det langt nemmere for dig at navigere i din virksomhed. Du vil desuden få færre udfordringer i forhold til dine samarbejdspartnere, da du altid vil være i stand til at redegøre for din virksomheds nuværende situation, samt hvordan du forventer, at virksomhedens situation vil se ud fremadrettet.

Årsrapporten er afgørende for din kredit-værdighed

Din virksomheds årsrapport bliver anvendt af interessenter til at vurdere din kreditværdighed, indtjeningsevne og lignende. Årsrapporten giver dermed et billede af virksomhedens forhold, og derfor er det vigtigt, at der er styr på de forskellige områder af din virksomheds regnskab. Hos PlusRevision kan vi netop tilbyde dig at holde styr på de diverse aspekter af din virksomheds regnskab og at udarbejde en gennemarbejdet årsrapporten. Vores medarbejdere er specialiserede indenfor forskellige brancher og har masser af kompetencer indenfor deres felt. Dermed kan du trygt overlade dit regnskab til deres kyndige hænder.

Et gennemarbejdet budget kan give positive resultater på bundlinjen

Hos PlusRevision anbefaler vi, at man lægger et budget for sin virksomhed, da det giver overblik over virksomhedens nuværende økonomiske situation og samtidig gør det nemmere at administrere virksomhedens økonomi fremadrettet. I budgettet vil det være muligt at se, hvor der skal foretages stramninger, for at virksomhedens økonomi på bedst mulig vis kan hænge sammen og forhåbentlig give positive resultater på bundlinjen. Med et budget kan man sikre, at overskydende likviditet bliver forrentet på optimal vis. 

Budgettet er også et godt redskab til at visualisere virksomhedens økonomiske målsætning i tal og tid, hvilket gør, at virksomhedens mål bliver mere målbare og dermed mere håndgribelige.  

Styrk dine samarbejdspartneres tillid til din virksomhed

Din virksomheds samarbejdspartnere vil også højst sandsynligt have større tillid til din virksomhed og jeres samarbejde, hvis de har mulighed for at se et gennemarbejdet budget, som kan give dem overblik over din virksomheds økonomiske situation.

Sådan opbygges et budget

Et budget udarbejdes typisk således at resultat-, balance- og likviditetsbudgettet deles op i måneder eller kvartaler. Den del af budgettet, som ikke indeholder tal, er beskrivelser af virksomhedens forhold eller virksomhedens budget-konklusion. Alt dette sammenlignes så med det forrige årsregnskab. PlusRevision kan både stå for din virksomheds budgetudarbejdelse samt budgetopfølgning. Hos PlusRevision anbefaler vi, at man løbende opdaterer sin virksomheds budget, da der ofte kan forekomme ændringer i virksomhedens økonomi, som gør, at budgettet skal justeres.