Karriere og Udvikling

Hos PlusRevision har du mulighed for at starte din karriere indenfor revisionsbranchen ved at være ansat hos os under dit uddannelsesforløb. Dette gælder, hvad enten du drømmer om at blive revisorassistent eller revisor. Ønsker du at blive statsautoriseret revisor, har du mulighed for at få masser af praktisk erfaring hos os.

Revisorassistent

Når du uddanner dig til revisor-assistent, vil der under dit uddannelsesforløb være forskellige muligheder for at være hos PlusRevision alt afhængig af din ungdomsuddannelse. 

Har du taget en EUX-, HG- eller HHX-uddannelse kan du gå direkte videre til at blive elev/trainee hos PlusRevision. Forløbet som elev/ trainee tager 2 år, og efter disse to år vil du kunne betragtes, som værende revisor-assistent. 

Har du derimod taget en STX-, HTX- eller HF-uddannelse skal du igennem et forløb med faglig supplering, der kan vare op til 12 uger. Derefter kan du starte det toårige forløb som elev/trainee hos PlusRevision, og når du har fuldført dette forløb, vil du kunne betragtes, som værende revisor-assistent.

Har du taget en HHX-, STX-, HTX- eller HF-uddannelse har du også mulighed for enten at læse to år til Financial Controller eller Finans-økonom og derefter være trainee i 1 – 2 år, tage Akademiuddannelsen, som tager 2 år at gennemføre, eller læse første del af HD-uddannelsen, som også tager 2 år at gennemføre. I forløbet mens du er trainee, tager Akademiuddannelsen eller læser første del af HD-uddannelsen har du mulighed for at være hos PlusRevision. Efter dette forløb vil du kunne betragtes, som værende revisorassistent.

Revisor

Ønsker du at uddanne dig til revisor, kan du gå en af to veje. Du kan enten:

1. Tage en HHX-, STX-, HTX- eller HF-uddannelse og derefter læse til Financial Controller eller Finans-økonom. Efter at du har taget en uddannelse som Financial Controller eller Finansøkonom kan du enten blive trainee, tage Akademi-uddannelsen eller læse første del af HD-uddannelsen. 

Herefter skal du læse anden del af HD-uddannelsen som tager 2 år at gennemføre, og så vil du være uddannet revisor. Under anden del af HD-uddannelsen vil du også have mulighed for at være hos PlusRevision.

eller

2. Tage en HHX-, STX-, HTX- eller HF-uddannelse og derefter læse HA, som tager 3 år at gennemføre, eller Finansbachelor, som tager 3 ½ år at gennemføre. Med en af disse uddannelser vil du kunne betragtes, som værende uddannet revisor. 

Autoriseret Revisor

Hvis du har taget uddannelsen som enten Financial Controller eller Finansøkonom og har læst anden del af HD-uddannelsen, eller hvis du har taget en HA-uddannelse eller en Finansbacheloruddannelse, skal du som første skridt mod at blive en statsautoriseret revisor tage en kandidatuddannelse. Du skal enten læse en cand.merc.aud på enten fuldtid eller deltid, hvilket kan tage mellem 2 til 4 år, eller også skal du tage en anden godkendt kandidat-eksamen, som er suppleret med en række relevante fag. 

Herefter skal du have tilegnet dig noget praktisk erfaring fra et godkendt revisions-kontor og der-udover have tilegnet dig minimum 3 års praktisk erfaring. Du skal have minimum 1 års erfaring fra efter, at du har taget din cand.merc.aud. 

Til sidst skal du tage en revisoreksamen, som består af tre skriftlige prøver samt en mundtlig prøve. Består du revisoreksamenen, er du uddannet statsautoriseret revisor.