PlusRevision

Hvidvaskloven ændres endnu en gang – læs mere om ændringerne

Den 10. januar 2020 vil der endnu en gang forekomme ændringer i hvidvaskloven for yderligere at styrke indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering.

Ændringerne indebærer blandt andet, at finanstilsynet får mulighed for at udstede administrative bøder for overtrædelser af hvidvaskloven samt udpege en sagkyndig, der i en tidsbestemt periode kan følge den daglige drift af institutionerne. Dette med henblik på at undersøge, om der er risiko for finansiel kriminalitet.

Derudover kan finanstilsynet nu også midlertidigt udstede helt eller delvist forbud mod optagelse af nye kundeforhold, hvis alvorlige overtrædelser af centrale regler i hvidvaskloven har fundet sted i virksomheden.

Lovforslaget indeholder en række skærpede sanktioner, som skal bidrage til, at der indenfor den finansielle sektor kommer øget fokus på bekæmpelsen af hvidvask samt andre former for finansiel kriminalitet.