Skat, Moms & Afgifter

Sag afgjort: fejlagtig fakturering af moms giver ikke fradrag

 En sag er blevet afgjort ved EU-domstolen omhandlende en tjenesteyders udstedelse af en faktura med moms, hvor reglerne om omvendt betalingspligt skulle have været anvendt i stedet. Dette fik konsekvenser for køber, hvilket understreger vigtigheden af, at denne form for handler bliver bogført korrekt ude i virksomhederne.

 

EU-domstolen fortolker EU-lovgivningen for at sikre, at lovgivningen overholdes og anvendes på samme måde i alle EU-landene.

Omvendt betalingspligt skaber udfordringer for virksomhederne

Reglerne om omvendt betalingspligt skaber udfordringer for mange virksomheder, da det normalt er sælger, som skal fakturere moms, mens det i stedet er køber, der skal fakturere moms, hvis den omvendte betalingspligt gør sig gældende.

Omvendt betalingspligt gør sig gældende ved indenlandsk handel mellem virksomheder med forskelligt slags IT-udstyr såsom mobiltelefoner, tablets, bærbare computere mm.

Køber måtte betale momsen

I den pågældende sag havde tjenesteyder faktureret moms efter de almindelige momsregler på trods af, at reglerne om omvendt betalingspligt skulle have gjort sig gældende. Køber havde taget fradrag for den moms, der fremgik af fakturaen, hvilket skattemyndighederne modsatte sig, da tjenesteyder havde anvendt forkerte regler i udstedelsen af fakturaen. Da momsen var faktureret forkert, måtte køber betale momsen.

Ingen ret til fradrag

EU-domstolen fastslog i sagen, at så længe køber kan rette krav om tilbagebetaling mod afgiftsmyndigheden i tilfælde af, at tilbagebetaling af momsen fra sælger ikke er mulig eller særligt vanskelig, så er det i overensstemmelse med  EU-retten, at der ikke er ret til fradrag for moms ved fejlagtig fakturering af moms. Dette gør sig gældende på grund af momssystemsdirektivets neutralitetsprincip. 

Neutralitetsprincippet omhandler 100% momspligtige virksomheders ret til lægge pligten til betaling af moms på køberen. Dette sker via fradagsretten, men da der i denne sag ikke skulle have været moms på fakturaen, nægtes fradragsretten, og så skal dette i stedet kunne berigtiges ved tjenesteyderen. Er dette ikke muligt, skal momsen kunne tilbagesøges ved myndighederne, og hvis dette ikke kan lade sig gøre, er det tale om krænkelse af neutralitetsprincippet. Det skal altså derfor være muligt at få tilbagebetaling fra tjenesteyder, og hvis dette ikke er muligt, så skal der være mulighed for at kunne søge godtgørelse hos myndighederne.