Revision & Regnskab

IVS afskaffet – Selskaberne skal nu omregistreres til ApS

D. 15. april 2019 blev IVS afskaffet, hvilket betyder, at eksisterende IVS’ere har 2 år til at omregistrere sig til anpartsselskaber. Omregistrerer de sig ikke indenfor denne tidsfrist, står de til at blive tvangsopløst.

Erhvervsstyrelsen vil efter al sandsynlighed sætte en tidsfrist for omregistrering af de IVS’ere, der ikke er omregistreret inden d. 15. april 2021. Bliver denne tidsfrist ikke overholdt vil de pågældende selskaber blive sendt til tvangsopløsning af Erhvervsstyrelsen. Det er ikke muligt at genoptage et IVS, efter at det sendes til tvangsopløsning – dette gælder også hvis selskabet er sendt til tvangsopløsning inden d. 15. april 2021. Hvis et IVS skal genoptages, så skal det omregistreres til ApS. 

Et IVS bliver omregistreret til et anpartsselskab på en generalforsamling, hvor omregistreringen vedtages. Et IVS kan ikke omregistreres til andre selskabsformer end anpartsselskab. Det kræver samme flertal som ved en vedtægtsændring at træffe en beslutning vedrørende en omregistrering. Vedtægterne skal opdateres således, at de afspejler selskabsbetegnelsen, og hvis der forekommer kapitalforhøjelse i forbindelse med omregistreringen, hvilket der gør i de fleste tilfælde, skal vedtægterne afspejle den ændrede kapital. Kapitalforhøjelsen skal vedtages på en generalforsamling, men det skal ændringen af vedtægterne ikke, da det er op til det centrale ledelsesorgan at foretage ændringerne af vedtægterne som følge af kapitalforhøjelsen.

På generalforsamlingen hvor omregistreringen vedtages, skal en godkendt revisor kunne fremlægge en vurderingsmandserklæring, der viser, at det pågældende selskab har en kapital på mindst 40.000 kr. Der skal være tale om selskabskapital eller reserver, der kan overføres til selskabskapitalen. Hvad der derudover kan overføres til selskabskapitalen står angivet i selskabsloven. Det er kun revisorer, som kan afgive erklæringer med høj sikkerhed, der kan fremlægge en sådan erklæring, når det drejer sig om en omregistrering. Det er dog muligt at foretage en omregistrering uden en vurderingsmandserklæring ved at anvende årsregnskabet som basis for omregistreringen i stedet. Der er dog nogle krav, som skal imødekommes, før man kan anvende årsregnskabet. Årsregnskabet skal eksempelvis være revideret ved ISA-revision eller ved udvidet gennemgang, og der må ikke være nogle former for modifikationer i revisors erklæring. Årsregnskabets balancedag må heller ikke ligge tidligere end 5 måneder forud for, at beslutningen om omregistrering er blevet vedtaget, og det centrale ledelsesorgan skal udarbejde en ledelseserklæring, som skal indsendes til Erhvervsstyrelsen. Det er også et krav, at regnskabet skal godkendes på generalforsamlingen, før omregistreringen finder sted.  

Medmindre der er tale om, at årsregnskabet anvendes som basis for omregistreringen, så kan et IVS altid omregistreres, så længe at omregistreringen opfylder betingelserne om eksempelvis kapitalkrav.