Skat, Moms & Afgifter

EU-domstolens afgørelse om salg af fast ejendom kan få betydning for din virksomhed

D. 4. september 2019 traf EU-domstolen en afgørelse i en dansk sag, som omhandlede, hvorvidt salget af en grund var momspligtigt. EU-domstolens afgørelse i sagen får betydning for virksomheder, som har solgt eller købt fast ejendom efter d. 1. januar 2011, og afgørelsen vil også fremadrettet få betydning for virksomheder, som køber eller sælger fast ejendom.

Sagens omfang

Sagen, som fik sin afgørelse d. 4. september, omhandlede salget mellem tre parter af en grund med et pakhus.

Virksomhed A ville sælge den pågældende grund til virksomhed B, som ville købe og derefter videresælge grunden til Virksomhed C. Virksomhed C ville hyre Virksomhed D til at rive pakhuset på grunden ned og derefter hyre Virksomhed B til at opføre boliger på grunden.

Skattestyrelsen anså salget som salg af byggegrund, da alle parter var indforståede med, at salget ville medføre en nedrivning af pakhuset, hvilket ville gøre salget momspligtigt. Skattestyrelsen mente, at der var tale om en byggegrund, da der i momsloven står, at der er tale om en byggegrund, hvis det har været hensigten fra salgstidspunktet at rive bygningen ned.

EU-domstolen var dog ikke af den samme opfattelse. EU-domstolen mente, at da Virksomhed C ville hyre Virksomhed D, altså en tredjepart, til at rive pakhuset ned, var der tale om salg af en grund med en funktionsdygtig bygning. Salget af en grund med en funktionsdygtig bygning er ifølge momsloven ikke momspligtigt, og derfor afgjorde EU-domstolen, at salget af grunden med pakhuset ikke var momspligtigt.

Derfor kan afgørelsen have betydning for din virksomhed

EU-domstolens afgørelsen kan betyde, at du kan få tilbagebetalt moms. Hvis din virksomhed momspligtigt har solgt eller købt en grund med en funktionsdygtig bygning efter d. 1. januar 2011, har din virksomhed mulighed for at få tilbagebetalt den betalte moms. Anmodning om tilbagebetaling skal dog indsendes senest seks måneder efter EU-domstolens afgørelse d. 4. september 2019.