PlusRevision

Coronavirus og din virksomhed

 

Vil du vide mere om, hvordan din virksomhed kan være på forkant med coronakrisen, og hvilke tilskudsmuligheder i kan søge om?

PlusRevision har samlet en række værdifulde informationer, der kan have særlig betydning for din virksomhed i relation til coronavirus/covid-19.

Du kan læse mere herunder om følgende emner (du kan klikke på hver titel):

 1. Midlertidig udskydelse af betalingsfrister
 2. Forretningsaftaler
 3. Fravær
 4. Lønkompensation
 5. Kompensation for faste udgifter
 6. Kompensation til selvstændige
 


Et hurtigt overblik - hjælpepakker

I tabellen nedenfor har vi samlet et overblik over de tabskompenserende hjælpepakker. Kompensationsmulighederne uddybes senere i artiklen.


1. Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag, A-skat og B-skat

 

Betalingsfristerne for afregning af A-skat, AM-bidrag og moms forlænges, så presset på din virksomheds likviditet lettes. Du kan læse mere om de forskellige forlængelser, og hvorvidt det her betydning for din virksomhed nedenfor.


Moms

 

Små og mellemstore virksomheder:

For små og mellemstore virksomheder gælder det, at indberetnings- og betalingsfristen for første og andet kvartal lægges sammen. For mellemstore virksomheder vil dette sige, at betalingsfristen for første kvartal flyttes 3 måneder frem, nemlig til 1. september 2020 (fremfor 2. juni 2020). For de små virksomheder flyttes betalingsfristen for første halvår 2020 med 6 måneder.

Hvis du indberetter moms kvartalsvis:

 1. og 2. kvartal 2020 lægges sammen således, at betalingsfristen bliver 1. september 2020 for begge kvartaler.

Hvis du indberetter moms halvårligt:

 1. og 2. halvår lægges sammen, og dermed bliver betalingsfristen 1. marts 2021 for begge halvår. Hver enkelt periode skal indberettes på hver sin indberetning.

Store virksomheder:

For virksomheder med en årlig omsætning på over 50 mio. kr. gælder det, at betalingsfristerne for marts, april og maj hver forlænges med 30 dage.

 • Fristen 27. april rykkes til 25. maj 2020
 • Fristen 25. maj rykkes til 25. juni 2020
 • Fristen 25. juni rykkes til 27. juli 2020
 
 

AM-bidrag og A-skat

 

Betalingsfristerne for april, maj og juni 2020 forlænges med 4 måneder. Dette omfatter betalingsfristerne fra 30. april til og med 10. juli 2020. Se ændringerne nedenfor.

Ændringer i betalingsfristen for AM-bidrag og A-skat for små og mellemstore virksomheder

 • Betalingsfristen 11. maj rykkes til 10. september 2020
 • Betalingsfristen 10. juni rykkes til 12. oktober 2020
 • Betalingsfristen 10. juli rykkes til 10. november 2020
 • Indberetningsfristerne ændres ikke

Ændringer i betalingsfristen for AM-bidrag og A-skat for store virksomheder

 • Betalingsfristen 30. april rykkes til 31. august 2020
 • Betalingsfristen 29. maj rykkes til 30. september 2020
 • Betalingsfristen 30. juni rykkes til 30. oktober 2020
 • Indberetningsfristerne ændres ikke
 

B-skat

 

Som en hjælp til særligt de selvstændigt erhvervsdrivende udskydes fristen for betaling af B-skat. Du kan samtidig ændre forskudsopgørelsen og på den måde vil betalingerne til B-skat også ændre sig. Eksempelvis vil et lavere resultat føre til en lavere B-skatterate. Dette kan være relevant for dig, der, som følge af coronavirus/covid-19, forventer en ændring i årets resultat i forhold til din indberetning til forskudsopgørelsen.

B-skat for april og maj 2020 får også forlænget betalingsfristen således, at betalingen skal ske til d. 22. juni 2020 og 21. december 2020.

 


Selskaber kan nedsætte deres acontoskat

 

Forventer du, at din virksomheds indkomstforhold i høj grad vil afvige fra den ordinære acontoskat, så har du mulighed for at nedsætte betalingen. Acontoskat skal indbetales d. 20. marts for de første 6 måneder af 2020. Her er det vigtigt, at du kan dokumentere de ændrede indkomstforhold, hvis det skulle ske, at Skattestyrelsen beder om oplysningerne vedrørende dette.

Kilder: Virksomhedsguiden hos Ehvervsstyrelsen & SKAT Erhverv 

 


2. Forretningsaftaler

 

Danmark har på nuværende tidspunkt ikke lukket produktionsfaciliteter eller detailhandel, men dansk produktion og handel vil formentlig alligevel blive påvirket af coronavirus/covid-19. Varer kan muligvis ikke nå frem til planlagt videresalg eller forarbejdning, hvilket påvirker virksomheders værdikæde.

Har du kontraktlige forpligtelser?

Som køber eller sælger af varer og tjenesteydelser kan coronavirus/covid-19 have konsekvenser for din handel, og det kan derfor være en god idé at orientere dig om dine kontraktlige forpligtelser. Der kan være særlige bestemmelser i din kontrakt, der omhandler ekstraordinære situationer – force majeure, ligesom et virusudbrud.

Selvom din kontrakt ikke har bestemmelser om force majeure, skal du være opmærksom på, at der i visse lande henvises til en force majeure-doktrin, som kontraktens partere alligevel kan være dækket af.

Kilde: Virksomhedsguiden hos Erhvervsstyrelsen.

 


3. Fravær

 

Der opfordres til, at flest muligt arbejder hjemmefra, afspadserer eller afholder ferie, men der er ikke en specifik lovgivning på området. Det er først og fremmest en aftale mellem arbejdsgiveren og den enkelte lønmodtager, men der kan også foreligge særlige bestemmelser om hjemmearbejde i kollektive overenskomster.

Medarbejdere der er smittende eller i smittefare

Beslutningen om hvorvidt en medarbejder skal i karantæne, vil altid ligge hos sundhedsmyndighederne. Arbejdsgiverne skal altid bakke op myndighedernes beslutning og kan derfor ikke kræve en medarbejders fremmøde under karantæne. På den anden side kan en medarbejder ej heller give sig selv karantæne, og dette vil blive vurderet som værende ulovligt fravær. Som udgangspunkt vil en medarbejder have ret til fuld løn under hele karantæneperioden – selv hvis personen aldrig udvikler symptomer.

Hvis du som selvstændig eller din medarbejder bliver syg pga. coronavirus/covid-19, er det i perioden 27. februar 2020 til 1. januar 2021 muligt at få refusion fra første sygedag. Dette er både gældende for medarbejdere og selvstændigt erhvervsdrivende.

Ansøgning sker digitalt via den allerede etablerede løsning: Nemrefusion.dk

Har du yderligere spørgsmål om fravær som følge af coronavirus/covid-19 omhandlende afholdelse af restferie i perioden, gå ned i løn i perioden, forældres behov for pasning af barn m.v., så læs mere på virksomhedsguiden hos Erhvervsstyrelsen.

Kilde: Virksomhedsguiden hos Erhvervsstyrelsen

 

4. Midlertidig lønkompensation

 

Til de virksomheder, der forventer at skulle hjemsende medarbejdere som følge af coronavirus/covid-19, ydes der en midlertidig lønkompensation. Dette tiltag fremsættes for så vidt muligt at sørge for, at de fyringstruede medarbejderne beholder deres job. Derfor hjemsendes de i en periode, hvor de ikke må arbejde, men med fuld løn som kompensation.

Denne ordning gælder for private virksomheder, der bliver hårdt økonomisk ramt grundet coronavirus/covid-19. For at kunne søge den nye lønkompensationsordning skal virksomheden stå overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstyrken eller mindst 50 ansatte. Ordningen gælder i perioden fra d. 9. marts 2020 til d. 9. juni 2020. 

Der forventes åbnet for ansøgninger onsdag 25/3-2020. Hold dig opdateret her

Der kræves efter coronakrisens afslutning revisorerklæring på, at de varslede medarbejdere har været hjemsendt. 

En hjemasendt medarbejder bruger op til 5 feriedage eller afspadseringsdage.

Kilde: Virksomhedsguiden hos Erhvervsstyrelsen

 


5. Midlertidig kompensation for faste udgifter

 

Som følge af coronavirus/covid-19 og en række tiltag forbundet hermed, oplever flere virksomheder en nedgang i deres omsætning alt imens, at de skal betale faste udgifter såsom husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing). Med regeringens nye hjælpepakke er det nu muligt at få dækket de faste udgifter, som din virksomheds indtjening ikke formår at dække i perioden fra 9. marts til 9. juni 2020.

Alle virksomheder kan søge kompensationen. Kravene lyder dog, at du skal forvente et fald i din virksomheds omsætning på mere end 40 % som følge af coronavirus/covid-19, og samtidig skal dine faste udgifter til sammen udgøre minimum 25.000 kr. i periodden fra 9. marts til 9. juni 2020.

Andelen af faste udgifter afhænger af din forventede nedgang i omsætning:

 • Nedgang i omsætning på 40-60 %: Kompensation på 25%
 • Nedgang i omsætning på 60-80 %: Kompensation på 50%
 • Nedgang i omsætning på 80-100 %: Kompensation på 80%

Er din virksomhed lukket efter påbud, vil dine faste udgifter blive kompenseret med 100 % i påbudsperioden.

Følg med her på virksomhedsguiden hos Erhvervsstyrelsen for informationer, hvordan du søger kompensationen. 

Kilde: Virksomhedsguiden hos Erhvervsstyrelsen

 


6. Midlertidig kompensation til selvstændige

 

Regeringens hjælpepakke yder også kompensation for de selvstændigt erhvervsdrivende, der oplever store fald i deres omsætning grundet coronavirus/covid-19. For at være omfattet af ordningen, skal den selvstændiges omsætningstab være på mindst 30 %, og virksomheden må maksimalt have 10 fuldtidsansatte. Derudover gælder det, at virksomheden i 2019 har haft en omsætning på minimum 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned, og at man som virksomhedsejer selv arbejder i virksomheden og minimum ejer 25 % af virksomheden.

Kompensationen vil udgøre 75 % af virksomhedens gennemsnitlige månedlige tab i omsætning og kan maksimalt være 23.000 kr. pr. måned for virksomhedsejeren – altså knap 70.000 kr. i en periode på tre måneder. Kompensationsordningen gælder fra 9. marts til d. 9. juni 2020.

Følg med her på virksomhedsguiden hos Erhvervsstyrelsen for informationer, hvordan du søger kompensationen.

Kilde: Virksomhedsguiden hos Erhvervsstyrelsen

 


Ansøgning om kompensation

 

Næsten alle digitale løsninger til ansøgning om de forskellige kompensationer er klar. Du kan finde ansøgningsportalerne hos Erhvervsstyrelsens virksomhedsguide.

 Kilder og nyttige links