Revision & Erklæring

Den årlig tilbagevende opgave der ligger i at få udarbejdet et årsregnskab indeholder mange andre parametre end bare det faktum at der er et årsregnskab som skal afleveres til Erhvervsstyrelsen

Der er for det første to forskellige årsrapporter:

  • Intern
  • Extern

Forskellen på de 2 rapporttyper er specifikationsgraden. Det Externe regnskab er typisk det virksomheder indrapportere til Erhvervsstyrelsen som den rapport der er tilgængelig for offentligheden og dermed den rapport med færrest specifikationer.

Herudover er der forskellige erklæringstyper som kan indsættes i virksomhedens årsrapport.

  • Revision
  • Udvidet gennemgang
  • Review
  • Assistance
  • Fravalgt

Forskellen på de enkelte erklæringer er hvor dybt revisor har været inde på de enkelte revisionsområder og revidere på hvor sandsynligt det er at de er korrekte.

Som virksomhedsejer kunne du meget vel tænkes at have holdningen at du vil have det billigst mulige regnskab. Dette vil sandsynligvis være ved at fravælge at have erklæring for os i dit regnskab.

Der kan så være dele af omverdenen som syntes du skal have en form for erklæring i din årsrapport

  • Bank eller pengeinstitut
  • Forsikringsselskab
  • Samarbejdspartnere

Endvidere skal man være opmærksom på at ansvaret for regnskabet overgår mere til at være ejerens ansvar.

Dette er en overskrift

Klik redigerknappen for at rette denne tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dette er en overskrift

Klik redigerknappen for at rette denne tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dette er en overskrift

Klik redigerknappen for at rette denne tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dette er en overskrift

Klik redigerknappen for at rette denne tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Du kan søge en professionel revisor af mange grunde. Måske har du søgt på budget, revisor, årsregnskab, bogføring, indberet moms, iværksætterselskab m.m. Det er ikke så afgørende, hvad du har søgt på. PlusRevision udfylder mange funktioner for vores kunders virksomheder, men også ved søgning på start virksomhed, hjælper PlusRevision. PlusRevisions ekspertise favner bredt indenfor revision, økonomisk rådgivning, juridisk rådgivning, holdingselskab m.m. Du finder fornuftige og konkurrencedygtige revisor priser hos PlusRevision. Hos PlusRevision går vi ikke på kompromis med kvaliteten på trods af vores konkurrencedygtige priser.

Du kan søge en professionel revisor af mange grunde

Hos PlusRevision bistår vi vores kunder med blandt andet årsregnskab, revision og revisorerklæring m.m.  Som virksomhedsindehaver er du forpligtet til at have kontrol over din virksomheds økonomi. Ved hjælp af bogføring, hvor du holder regnskab med virksomhedens indtægter og udgifter, har du styr over din virksomheds økonomi. 

Som følge af din bogføring bliver det samtidig lettere med momsindberetning og momsregistrering samt udarbejdelse af årsregnskab for din virksomhed. På selvangivelsen har du pligt til at angive virksomhedens overskud eller virksomhedens underskud. Til dette formål skal du gøre brug af dit årsregnskab for virksomheden.

Hos PlusRevision yder vi økonomisk rådgivning og juridisk rådgivning m.m. Vi kan hos PlusRevision vejlede din virksomhed om, hvorledes du kan foretage bogføring, udarbejde dit skatteregnskab m.m. PlusRevision kan ligeledes yde dig rådgivning om, hvordan du mest praktisk vil kunne håndtere din virksomheds bilag samt udfærdige fakturaer. Du kan se de gældende frister for din virksomhed, samt have styr på bilag og momsindberetning ved hjælp af SKATs APP. Du er også velkommen til at kontakte PlusRevision, som kan give din virksomhed alle svarene samt skræddersyet økonomisk rådgivning m.m.

Der er mange faglige termer indenfor revision. 

Der findes også en erklæring til dokumentation og garanti for, at virksomheder har ordentligt styr deres drift, sikkerhed, egenkontrol, kompetencer, forretningsgange og ikke mindst økonomien. 

Denne erklæring kaldes for en revisionserklæring. Revisionserklæringen er samtidig en professionel form for validering. Hos PlusRevision har vi specialiseret os i IT-revision, hvor vi kontrollerer og tester flere kontrolmål for kunderne.  PlusRevisions kontrolmål er eksempelvis fysisk sikkerhed, informationssikkerhedspolitikker, kommunikations- og driftsstyring, styresystemers vedligeholdelse samt beredskabsplan ved fx katastrofer m.m.

PlusRevision kan altid sende dig vores nyeste revisionserklæring, når du ønsker det. PlusRevision yder også rådgivning om høj grad af sikkerhed blandt andet med hensyn til din IT-løsning. PlusRevision er proaktive og sender automatisk altid kundernes revisionserklæring ud ved fornyelse. Kontakt os og hør mere.