Budget & Regnskab

Såfremt du ønsker at udvide din økonomistyring med Budget og Regnskab vil det betyde for dig at du får endnu større mulighed for at navigere i din virksomhed.

Det betyder samtidig også at du får en færre udfordringer med pengeinstitut og andre økonomiske samarbejdspartner idet du hele tiden har mulighed for at fortælle disse om hvorledes situationen er og hvorledes du forventer den bliver indenfor kort og lang tid.

Dette er en overskrift

Klik redigerknappen for at rette denne tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dette er en overskrift

Klik redigerknappen for at rette denne tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dette er en overskrift

Klik redigerknappen for at rette denne tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dette er en overskrift

Klik redigerknappen for at rette denne tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Din virksomheds årsrapport er et vigtigt styringsredskab. Interessenter anvender vedrørende din virksomhed en årsrapport til vurdering af kreditværdighed, indtjeningsevne og robusthed m.m. Din virksomheds årsrapport fra PlusRevision skal give et mest retvisende billede for virksomhedsforholdene.

Det er afgørende, at tingene foretages korrekt, selvom årsrapporten for virksomhed kan indeholde komplekse forhold. Det er en fornuftig investering at søge rådgivning hos revisor fra PlusRevision på regnskabsområdet. PlusRevision har revisor, bogholder m.m., som er specialiseret indenfor specifikke brancher. PlusRevision er velkvalificeret til at løse din virksomheds udfordringer i dagligdagen.

Fornuftig investering at søge rådgivning hos revisor

PlusRevision kan give dig balance i virksomhedens årsrapport. Kontakt derfor gerne PlusRevision, for du går aldrig forgæves hos os. PlusRevision har altid optimale løsninger til vores kunder i alle opgaver. PlusRevision anbefaler, at der udarbejdes budget til vores kunders virksomhed. 

Et budget for din virksomhed hjælper med at styre økonomien Det er et nyttigt værktøj til økonomistyring af virksomheden. Virksomhedens budget kan indeholde en definition af målsætningen for virksomheden i tal og tid. 

Budgettet kan derfor med sine handlings- og fremtidsplaner anskueliggøre virksomhedens muligheder m.m. rent økonomisk for det næste år.  Det bliver ofte nemmere at få realiseret diverse mål for virksomheden. Samtidig giver budgettet et økonomisk overblik, så nye idéer eller opstramninger kan sættes i værk.  Tillid fra din virksomheds interessegrupper kan fremmes ved hjælp af et grundigt udarbejdet budget. Opbygningen i virksomhedens budget kan minde om årsregnskabets struktur med et resultat-, balance- og et likviditetsbudget. Det deler man ofte op på måneder eller kvartaler. Budgettet udover talmæssigt materiale giver en beskrivelse af virksomhedens forudsætninger eller budget-konklusion, herunder udvikling eller sammenhænge. Det sammenlignes så med det tidligere årsregnskab.  

Lad PlusRevision ordne din virksomheds budgetudarbejdelse – eventuelt med budgetopfølgning. 

Så kan du ofte forbedre virksomhedens indtjening med budgetter som værktøj. Din virksomheds budgetter kan illustrere konsekvenserne af tidligere planlagte handlinger. Det kan eksempelvis være handlinger i forbindelse med konkrete overvejelser om udvidelser og investeringer. Långivere og virksomhedsledelse kan forlange et gennemtjekket beslutningsgrundlag, når virksomheden ønsker sine kreditter udvidet m.m.  Virksomheder i alle brancher burde få lagt et budget. På denne måde kan eventuel overskydende likviditet også samtidig blive forrentet på optimal vis.  

Når PlusRevision følger op på din virksomheds budget, synliggøres budgetafvigelser fra budgettal og registrerede regnskabsdata. Afvigelser betragtes ikke som fejl i dit budget. Diverse forhold kan have ændret sig siden budgettets udarbejdelse. Derfor er jævnlige opfølgninger og justeringer på dit budget anbefalelsesværdigt.